DROGI, PLACE, PARKINGI, MAKRONIWELACJA TERENU DLA BLOKU ENERGETYCZNEGO 460MW W PKE S.A. W ELEKTROWNI ŁAGISZA

Adres inwestycji: Będzin, ul. Pokoju 14. 

Inwestor: Południowy Koncern Energetyczny S.A. (TAURON Wytwarzanie S.A.)

Kompleksowy układ dróg kołowych, placów i parkingów oraz ogrodzeń dla wszystkich obiektów związanych z budową bloku energetycznego 460MW w PKE S.A. Elektrownia Łagisza wraz z kompleksową makroniwelacją terenu wokół w/w obiektów.

Dokumentacja projektowa obejmowała projekt wykonawczy, projekt czasowej i stałej organizacji ruchu, przedmiary robót oraz kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne.