Oferta

Zajmujemy się kompleksowym projektowaniem oraz obsługą procesu realizacyjnego wszelkich obiektów budowlanych, w tym:

 • obiektów i instalacji przemysłowych,
 • obiektów użyteczności publicznej oraz innych obiektów usługowych,
 • obiektów mieszkaniowych wielorodzinnych oraz jednorodzinnych,
 • obiektów sportowych kubaturowych i otwartych,
 • obiektów drogowych i mostowych,
 • obiektów inżynierii wodnej i melioracji,
 • sieci i obiektów infrastruktury technicznej,
 • terenów rekreacyjnych i zielonych.


Ponadto wykonujemy opracowania z zakresu ochrony środowiska, w tym:

 • operaty wodnoprawne,
 • audyty energetyczne,
 • opracowania ekofizjograficzne,
 • karty informacyjne przedsięwzięcia,
 • raporty oddziaływania inwestycji na środowisko wraz z terenowymi inwentaryzacjami przyrodniczymi. 


Odrębną dziedziną naszej działalności są opracowania urbanistyczne, w tym:

 • miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmin,
 • studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin,
 • projekty decyzji lokalizacyjnych,
 • oceny aktualności dokumentów planistycznych gmin.

Zapewniamy kalkulację kosztów inwestycji, obsługę w zakresie uzyskania niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych oraz nadzór w trakcie realizacji.

Wieloletnie doświadczenie i wysokie umiejętności projektantów i specjalistów, a także zastosowanie najnowocześniejszych narzędzi pracy gwarantują terminowość i wysoką jakość dokumentacji.