BUDYNEK MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

Adres inwestycji: Dąbrowa Górnicza, ul. Kościuszki 25

Inwestor: Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

W budynku usytuowana jest Biblioteka Główna Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Górniczej mieszcząca: Wypożyczalnię Centralną, Dział Zbiorów Specjalnych, Dział Książki Dawnej, Czytelnię Multimedialną, Centrum Edukacji Regionalnej, Centrum Informacji Europejskiej oraz Centrum Informacji Biznesowej i Technicznej. Nowoczesny budynek złożony z trzech segmentów, pozbawiony barier architektonicznych (zespół wind i podjazdów umożliwia dostęp do zasobów bibliotecznych osobom o ograniczonych możliwościach poruszania się) z multimedialną salą audiowizualną.

Dokumentacja projektowa obejmowała koncepcję architektoniczno - budowlaną, projekt budowlany z pozwoleniem na budowę, projekty wykonawcze branżowe, przedmiary robót oraz kosztorysy inwestorskie.