ZAGOSPODAROWANIE TERENU I BUDOWA BAZY OKOŁOTURYSTYCZNEJ KOPALNI SATURN W CZELADZI

Adres inwestycji: Czeladź, ul. Dehnelów

Inwestor: Gmina Czeladź

Zagospodarowanie terenów poprzemysłowych w rejonie budynku dawnej elektrowni KWK Saturn i budowa bazy okołoturystycznej w zabytkowej kopalni usytuowanej na Szlaku Techniki Województwa Śląskiego.
Realizacja wyróżniona przez Marszałka Województwa Śląskiego w konkursie NAJLEPSZA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2014.
Dokumentacja projektowa obejmowała projekty budowlano - wykonawcze branżowe z pozwoleniem na budowę, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne.