Stacja uzdatniania wody w Zakładach Azotowych Kdzierzyn S.A.

Adres inwestycji: Kędzierzyn-Koźle, ul. Mostowa 30A.

Inwestor: Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Nowa Stacja Uzdatniania Wody w Zakładach Azotowych  Kędzierzyn S.A.. obejmuje obiekty:

1. Hala SUW, w której usytuowane są:

  • Instalacja Ultrafiltracji (UF), w skład której wchodzą: komory kaset membran, wyporowe pompy procesowe, pompy szlamu, pompy wody płucznej, zbiornik podchlorynu z pompkami dozującymi, zbiornik kwasu cytrynowego z pompkami dozującymi, dmuchawy, oraz wyposażenie dodatkowe: stacja dozowania nadmanganianu potasu oraz pompy dozujące kwasu solnego i ługu sodowego,
  • Instalacja Odwadniania Osadów, w skład której wchodzą: seperator Lamella z komorą flokulacji, zbiornik buforowy osadu, pompy osadu, prasa taśmowa, stacja dozowania polielektrolitu, zbiornik flokulanta z pompkami dozującymi i zbiornik koagulanta z pompkami dozującymi,
  • Instalacja Demineralizacji z 4-ma ciągami demineralizacji w skład której wchodzą: wymienniki kationitowe, wymienniki anionitowe, wymienniki dwujonitowe, zbiorniki awaryjne, pompy do recyrkulacji, 
  • Pomieszczenie Pompowni w skład której wchodzą: pompy wody filtrowanej, pompy wody zdemineralizowanej, pompy regeneracji, pompy kompaktacji
  • Pomieszczenie Chemikaliów w skład której wchodzą: dawkowniki HCl i NaOH , pompy przeładunkowe i dozujące PIX, HCl i NaOH.


2.Zbiorniki zewnętrzne magazynowe wody filtrowanej, wody zdemineralizowanej, neutralizatory ścieków, PIX w misie chemoodpornej, HCl w misie chemoodpornej, NaOH w misie chemoodpornej.
3. Tace rozładowcze chemoodporne: kolejowa i samochodowa.
4. Kanały rurociągowe.
5. Estakady rurociągowe.
6. Drogi, kolektory technologiczne oraz inne elementy uzbrojenia terenu.

Dokumentacja projektowa obejmowała projekt budowlany z pozwoleniem na budowę wraz z aneksem oraz projekty wykonawcze branżowe.