Rewitalizacja kotłów parowych OP-230 nr 6 i 9

Z POWIĄZANĄ PRZEBUDOWĄ BUDYNKU GŁÓWNEGO W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA PN: OPTYMALIZACJA SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO W EC3 DALKIA ŁÓDŹ - MODERNIZACJA SYSTEMÓW STEROWANIA I CZĘŚCI ELEKTRYCZNEJ BLOKÓW NR 3 I NR 4

 

Adres inwestycji: Łódź, ul. Pojezierska 70
Inwestor: Dalkia Łódź S.A. Elektrociepłownia EC-3

Rewitalizacja kotłów parowych OP-230 nr 6 i 9 obejmująca przebudowę elementów istniejących oraz zabudowę nowych elementów wyposażenia i wykończenia budynku głównego w zakresie funkcjonalnego dostosowania tego obiektu do nowych potrzeb oraz do obecnie obowiązujących norm i przepisów, w tym przepisów dotyczących ochrony ppoż. Przebudowa pomieszczeń, w tym nastawni wraz z zabudową urządzeń elektrycznych oraz systemowych, związanych z modernizacją systemów sterowania i części elektrycznej bloków nr 3 i nr 4. 
Dokumentacja projektowa obejmowała projekt budowlany z pozwoleniem na budowę oraz projekty wykonawcze branżowe.