Budynek Starostwa Powiatowego w Będzinie wraz z placem Kardynała Lustigera

Adres inwestycji: Będzin, ul. Sączewskiego 6.

Inwestor: Starostwo Powiatowe w Będzinie

Budynek stanowi siedzibę Starosty Będzińskiego. Przed budynkiem usytuowany jest plac Kardynała Lustigera będący istotnym elementem układu przestrzeni publicznej miasta Będzina. Budynek Starostwa oraz plac objęty jest ochroną konserwatorską.
Dokumentacja projektowa obejmowała projekt budowlany z pozwoleniem na budowę, projekty wykonawcze branżowe, przedmiary robót oraz kosztorysy inwestorskie.