INŻYNIERIA WODNA, MELIORACJA

WYKONANE KOMPLEKSOWE DOKUMENTACJE OBIEKTÓW  INŻYNIERII WODNEJ I MELIORACJI:

  • BUDOWA POMPOWNI WÓD POWIERZCHNIOWYCH WRAZ Z POGŁĘBIENIEM I POSZERZENIEM ISTNIEJĄCEGO ZBIORNIKA WODNEGO W REJONIE NIECKI BEZODPŁYWOWEJ I PRZEBUDOWĄ CIEKU W MIKOŁOWIE – BOROWEJ WSI,
  • BUDOWA DWÓCH WYLOTÓW KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO RZEKI BRYNICY W CZELADZI,
  • OCENA STANU TECHNICZNEGO, ANALIZA HYDROLOGICZNO – HYDRAULICZNA, WYTYCZNE DO PRZEBUDOWY CIEKU KNURÓWKA ORAZ ROWU FOCH W KNUROWIE WRAZ Z BUDOWĄ ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH I PRZECIWPOWODZIOWYCH,
  • BUDOWA WYLOTU KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO RZEKI BRYNICY W CZELADZI,
  • BUDOWA WYLOTU DO RZEKI WISŁY DLA ODPROWADZENIA WÓD OPADOWYCH Z TERENU STADIONU KUŹNIA W USTRONIU,
  • ODWODNIENIE I REKULTYWACJA NIECKI BEZODPŁYWOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ CIEKU I ROWÓW ORAZ PRZEPUSTÓWI W REJONIE ULICY ZACISZE W MYSŁOWICACH,
  • PRZEBUDOWA STAWU W KLUCZACH WRAZ Z PRZEBUDOWĄ WLOTU I WYLOTU KANAŁU,
  • PRZEBUDOWA UJĘCIA WODY GPW ŁAGISZA, STACJI UZDATNIANIA WODY BĘDZIN.