OBIEKTY I INSTALACJE PRZEMYSŁOWE

WYKONANE DOKUMENTACJE OBIEKTÓW I INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH:

 • PROJEKT BUDOWLANY  PRZEBUDOWY BUDYNKU MASZYNOWNI I POMIESZCZEŃ ELEKTRYCZNYCH W EW PILCHOWICE,
 • PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY HALI W BAZIE SPRZETU „ENERGOPOL – PŁD” S.A.,
 • PROJEKT WYKONAWCZY  ROZDZIELNI 6KV – T-8 I T-10 NA TERENIE ELEKTROWNI RYBNIK,
 • PROJEKT PODSTAWOWY I WYKONAWCZY REMONTU POMIESZCZEŃ RUCHU ELEKTRYCZNEGO – POMIESZCZEŃ ROZDZIELNI ELEKTRYCZNYCH, KABLOWNI I KANAŁÓW KABLOWYCH BLOKU NR 3 W EL. BEŁCHATÓW S.A.,
 • PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY  BUDOWY STACJI PRZYGOTOWANIA WODY  W ELEKTROWNI RYBNIK S.A.,
 • PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY REMONTU STACJI ODWADNIANIA WODY W ELEKTROCIEPŁOWNII RCEKOENERGIA CZECHOWICE – DZIEDZICE,
 • PROJEKT WYKONAWCZY OGRZEWANIA ELEKTRYCZNEGO RUROCIĄGÓW W RCEKOENERGIA CZECHOWICE – DZIEDZICE,
 • PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY PRZEBUDOWY BUDYNKU PORTIERNI WRAZ Z WIATĄ BRAMY GŁÓWNEJ NA TERENIE KOKSOWNI PRZYJAŹŃ SP. Z O.O.,
 • PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY REMONTU ELEWACJI OBIEKTÓW: OB. 005A Z ŁĄCZNIKIEM DO OB. 005B, OB. 005B I OB. 005/3A Z OB. 005/3B NA TERENIE KOKSOWNI „PRZYJAŹŃ” SP. Z O.O.
 • PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY BUDYNKU POSTERUNKU NR 3 na terenie KOKSOWNI „PRZYJAŹŃ” SP. Z O.O.,
 • PROJEKT TYPOWYCH SCHEMATÓW INSTALACJI SIŁY KOTŁA TYPU PTWM-180 NR 1 I 2 W EC KAROLIN POZNAŃ,
 • PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH W ELEKTROWNI ŁAGISZA S.A.,
 • PROJEKT  ROZBIÓRKI WIATY MAGAZYNOWEJ ORAZ BUDYNKU KOTŁOWNI WRAZ Z WOLNOSTOJĄCYM KOMINEM NA TERENIE KOKSOWNI „PRZYJAŹŃ” SP. Z O.O.,
 • PROJEKTY WYKONAWCZE KONSTRUKCJI OBIEKTÓW PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCJI ENERGII EKOLOGICZNYCH EC WAŁCZ,
 • PROJEKT  BUDOWLANO – WYKONAWCZY PRZEBUDOWY ELEWACJI OBIEKTU 005/B „WODNIK” NA TERENIE KOKSOWNI „PRZYJAŹŃ” SP. Z O.O.,
 • PROJEKTY WYKONAWCZE WYMIANY ROZDZIELNIC 0,4KV R1, 1R1 I RK10 W EC BĘDZIN,
 • PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY ZEWNĘTRZNEJ OBIEKTÓW RRC PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCJI ENERGII EKOLOGICZNYCH EC WAŁCZ,
 • PROJEKT PODSTAWOWY CZĘŚCI BUDOWLANEJ MODERNIZACJI BLOKU NR 4 W BOT EL. BEŁCHATÓW,
 • PROJEKT BUDOWLANY I PROJEKTY WYKONAWCZE BUDOWY NOWEJ STACJI UZDATNIANIA WODY (SUW) W ZAKŁADACH AZOTOWYCH KĘDZIERZYN S.A.,
 • PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BLOKU NR 4  W PGE  BEŁCHATÓW,
 • INWENTARYZACJA KLAP OGNIOWYCH W KANAŁACH WENTYLACYJNYCH W POMIESZCZENIACH ROZDZIELNI 0,4 KV I 6KV W BUDYNKU MASZYNOWNI EC KRAKÓW S.A.,
 • PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY SYSTEMU STEROWANIA I NADZORU WRAZ Z UKŁADEM ELEKTRYCZNYM BLOKU NR 5 PGE ELEKTROWNIA BEŁCHATÓW,
 • AKTUALIZACJA PROJEKTU BUDOWLANEGO 858MW W ELEKTROWNI BEŁCHATÓW W ZAKRESIE CZĘŚCI ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANEJ DLA BUDYNKU GŁÓWNEGO ORAZ MASZYNOWNI,
 • PROJEKT WYKONAWCZY POMIESZCZENIA RUCHU ELEKTRYCZNEGO BLOKU NR 4 W PGE ELEKTROWNIA BEŁCHATÓW, 
 • PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY WAGI SAMOCHODOWEJ NA TERENIE LE GALL POLSKA W SŁAWKOWIE,
 • PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY SYSTEMU STEROWANIA I NADZORU WRAZ Z UKŁADEM ELEKTRYCZNYM BLOKU NR 6 PGE ELEKTROWNIA BEŁCHATÓW,
 • PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEMU STEROWANIA I NADZORU WRAZ Z UKŁADEM ELEKTRYCZNYM BLOKU NR 5 PGE ELEKTROWNIA BEŁCHATÓW - POMIESZCZENIA RWB3, RWB 4 ORAZ 5Z2,
 • PROJEKT WYKONAWCZY TRANSPORTU I WCIĄGNIKA DLA ROZDZIELNI 0,4KV-RWB3, 4 POZ. +57M W PGE ELEKTROWNIA BEŁCHATÓW S.A.,
 • PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI POMIESZCZENIA ROZDZIELNI 6Z2 W PGE ELEKTROWNIA BEŁCHATÓW,
 • PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY STACJI KONTROLI POJAZDÓW,
 • PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PRZEBUDOWY ELEWACJI BUDYNKU SPRĘŻAREK POWIETRZA (OBIEKTU 551) NA TERENIE KOKSOWNI PRZYJAŹŃ  SP Z O.O.,
 • PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY PRZEBUDOWY ELEWACJI BUDYNKU KRUSZAREK MŁOTKOWYCH (OBIEKT NR 111) NA TERENIE KOKSOWNI PRZYJAŹŃ  SP Z O.O.,
 • PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY PRZEBUDOWY, NADBUDOWY I REMONTU PIASKOWNIKÓW WRAZ Z OSADNIKAMI DWUKOMOROWYMI NA UJĘCIU PIASKOWNIA SUW MACZKI GPW KATOWICE S.A.,
 • PROJEKT WYKONAWCZY UKŁADU WYMIENNIKÓW POŚREDNICH DLA TURBOZESPOŁÓW GAZOWYCH W KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. EC GŁOGÓW,
 • PROJEKT WYKONAWCZY UKŁADU WYMIENNIKÓW POŚREDNICH DLA TURBOZESPOŁÓW GAZOWYCH W KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. EC POLKOWICE,
 • PROJEKT BUDOWLANY I PROJEKTY WYKONAWCZE BUDOWY INSTALACJI SPALANIA NA KOTŁACH NR. 6 I NR.7 W ELEKTROWNI DOLNA ODRA W CELU OBNIŻENIA EMISJI NOX,
 • PROJEKTY WYKONAWCZE UMOŻLIWIAJĄCEJ KONTYNUOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWY BLOKU GAZOWO-PAROWEGO W WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI PRZEZ KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. W EC GŁOGÓW,
 • PROJEKTY WYKONAWCZE UMOŻLIWIAJĄCEJ KONTYNUOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWY BLOKU GAZOWO-PAROWEGO W WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI PRZEZ KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. W EC POLKOWICE,
 • PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY SZYNOPRZEWODÓW WYPROWADZENIA MOCY Z BLOKU ENERGETYCZNEGO NR 7 W EL. POŁANIEC,
 • PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY BLOKU ENERGETYCZNEGO 20 MWE NA TERENIE ZGH BOLESŁAW,
 • PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY SZYNOPRZEWODÓW WYPROWADZENIA MOCY Z BLOKU ENERGETYCZNEGO NR 2 W EL. POŁANIEC, 
 • PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY TYPOWEJ, SYSTEMOWEJ ALUMINIOWEJ HALI NAMIOTOWEJ NA TERENIE TAKT SP. Z O.O.,
 • PROJEKTY WYKONAWCZE ROZDZIELNI RWB 5/6 ORAZ DROGI TRANSPORTOWEJ TRANSFORMATORA W PGE ELEKTROWNIA BEŁCHATÓW,
 • PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY SZYNOPRZEWODÓW WYPROWADZENIA MOCY Z BLOKU ENERGETYCZNEGO NR 6 W EL. POŁANIEC,
 • PROJEKT WYKONAWCZY TECHNOLOGICZNYCH RUROCIĄGÓW OBEJŚCIOWYCH FAZY PŁYNNEJ I GAZOWEJ NA TERENIE TERMINALU GAZÓW SKROPLONYCH LPG POLSKI GAZ S.A. ODDZIAŁ W SOSNOWCU,
 • PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY SZYNOPRZEWODÓW WYPROWADZENIA MOCY Z BLOKU ENERGETYCZNEGO NR 3 W EL. POŁANIEC,
 • PROJEKT WYKONAWCZY BRAMKI NA STANOWISKU TRANSFORMATORA BLOKOWEGO W EL. POŁANIEC,
 • PROJEKT WYKONAWCZY WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI STANOWISK ROZŁADUNKU X09-X16 W CELU ZAPEWNIENIA OCHRONY INSTALACJI KRÓĆCÓW GAZOWYCH NA TERENIE TERMINALU GAZÓW SKROPLONYCH LPG POLSKI GAZ S.A. ODDZIAŁ W SOSNOWCU,
 • PROJEKT WYKONAWCZY ZABUDOWY DODATKOWYCH ZAWORÓW BEZPIECZEŃSTWA NA UKŁADZIE DWH DLA KOTŁÓW ODZYSKNICOWYCH W KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. EC POLKOWICE,
 • PROJEKT WYKONAWCZY ZABUDOWY DODATKOWYCH ZAWORÓW BEZPIECZEŃSTWA NA UKŁADZIE DWH DLA KOTŁÓW ODZYSKNICOWYCH W KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. EC GŁOGÓW,
 • PROJEKT WYKONAWCZY W ZAKRESIE PRZEKŁADEK W EC ZOFIÓWKA,
 • PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY CZASOWEJ SYSTEMOWEJ HALI NAMIOTOWEJ NA TERENIE ZAKŁADU ALDA S.A. W SŁAWKOWIE,
 • PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY TERMINALU GAZÓW SKROPLONYCH LPG POLSKI GAZ S.A. ODDZIAŁ W SOSNOWCU,
 • PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ZRASZACZOWEJ NA STANOWISKACH SZEROKOTOROWYCH ROZŁADUNKU GAZU NR X09-X16 NA TERENIE TERMINALU GAZÓW SKROPLONYCH LPG POLSKI GAZ S.A. ODDZIAŁ W SOSNOWCU,
 • PROJEKT PODSTAWOWY W ZAKRESIE CZĘŚCI ARCHITEKTONICZNEJ DLA INSTALACJI ODAZOTOWANIA SPALIN DLA KOTŁA NR 3 W ZEC WROCŁAWSKICH
 • PROJEKT PODSTAWOWY W ZAKRESIE CZĘŚCI ARCHITEKTONICZNEJ DLA INSTALACJI ODAZOTOWANIA SPALIN DLA KOTŁA NR 3 I 4  W EC KRAKÓW,
 • PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY ŁOŻA ZBIORNIKÓW 2X700M3 NA TERENIE TERMINALU GAZÓW SKROPLONYCH LPG POLSKI GAZ S.A. ODDZIAŁ W SOSNOWCU,
 •  PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY MURU OPOROWEGO ZBIORNIKÓW 2X700M3 NA TERENIE TERMINALU GAZÓW SKROPLONYCH LPG POLSKI GAZ S.A. ODDZIAŁ W SOSNOWCU,
 • PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY SZYNOPRZEWODÓW WYPROWADZENIA MOCY Z BLOKU ENERGETYCZNEGO NR 4 W EL. POŁANIEC,
 • PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ODGROMOWEJ I UZIEMIAJĄCEJ DO ZBIORNIKÓW MAGAZYNOWYCH B04 I BO5 2X700M3 NA TERENIE TERMINALU GAZÓW SKROPLONYCH LPG POLSKI GAZ S.A. ODDZIAŁ W SOSNOWCU,  
 • PROJEKT WYKONAWCZY ELEKTRYCZNEGO ZASILANIA GŁÓWNEGO DO URZĄDZEŃ W CZĘŚCI ZBIORNIKÓW MAGAZYNOWYCH 2X700M3 NA TERENIE TERMINALU GAZÓW SKROPLONYCH LPG POLSKI GAZ S.A. ODDZIAŁ W SOSNOWCU,
 • PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY TRZECH HAL MAGAZYNOWYCH NA TERENIE ZAKŁADU ALDA S.A. W SŁAWKOWIE,
 • PROJEKT WYKONAWCZY ZABUDOWY SYMULATORA PRACY BLOKU ENERGETYCZNEGO W PGE GIEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA BEŁCHATÓW,
 • PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ NA POMIESZCZENIA RUCHU ELEKTRYCZNEGO W RAMACH MODERNIZACJI SYSTEMÓW STEROWANIA I CZĘŚCI ELEKTRYCZNEJ BLOKÓW NR 3 I NR 4 W EC 3 DALKIA ŁÓDŹ.