UZYSKALIŚMY DECYZJĘ ZAMIENNĄ O POZWOLENIU NA BUDOWĘ DLA STADIONU KUŹNIA W USTRONIU

20-11-2014

Starostwo Powiatowe w Cieszynie wydało zamieną decyzję o pozwoleniu na budowę dla zaprojektowanej przez nas inwestycji "Budowa wielofunkcyjnego stadionu sportowego Kuźnia w Ustroniu".

 

Zakres rzeczowy prac projektowych obejmował budowę areny lekkoatletycznej o nawierzchni syntetycznej z bieżnią okólną 400–metrową i kompletem obiektów do dyscyplin lekkoatletycznych, zgodnie z wymogami IAAF oraz pełnowymiarowym boiskiem do piłki nożnej o nawierzchni z trawy naturalnej pośrodku. Zakres obejmował również inne obiekty sportowe o nawierzchni syntetycznej: pełnowymiarowe treningowe boisko piłkarskie, boisko do piłki ręcznej oraz boisko wielofunkcyjne. Zakres obejmował również budynek zaplecza stadionu oraz krytą trybunę.

Ponadto zakres zagospodarowania terenu obejmował: zjazd z drogi publicznej, drogi wewnętrzne, parkingi dla autokarów i samochodów osobowych, place, chodniki, piłkochwyty i ogrodzenia, przebudowę sieci energetycznych SN i Nn, zewnętrzną instalację zasilania, nagłośnienia oraz monitoringu stadionu, oświetlenie obiektów sportowych oraz terenu inwestycji, sieci, przyłącza i instalacje zewnętrzne wody (w tym zbiornik podziemny p.poż.), kanalizacji sanitarnej i gazu, drenaż obiektów sportowych i sieć kanalizacji deszczowej z wylotem do rzeki Wisły, zieleń i małą architekturę.