TRWAJĄ PRACE PRZY PRZEBUDOWIE UL. MAJAKOWSKIEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

17-03-2015

Po przerwie zimowej realizowany jest kolejny etap zaprojektowanej przez nas przebudowy ul. Majakowskiego w Dąbrowie Górniczej. 

 

Obecnie trwa budowa sieci uzbrojenia terenu w rejonie projektowanego ronda na skrzyżowaniu ulicy Majakowskjeigo i ulicy 11 Listopada. W ostatnim czasie na odcinku ulicy Majakowskiego od skrzyżowania z ulicą 6 Sierpnia do ronda została wykonana podbudowa pod nawierzchnię i wykonywane są prace brukarskie na chodnikach oraz zatokach postojowych.