Kolejna nasza dokumentacja doczekała się realiacji. Prowadzone są prace w zakresie budowy boisk oraz kompleksowej przebudowy terenu wokół budynku Szkoły Podstawowej im. J. Baranowskiego w Sławkowie.

Starostwo Powiatowe w Cieszynie wydało zamieną decyzję o pozwoleniu na budowę dla zaprojektowanej przez nas inwestycji "Budowa wielofunkcyjnego stadionu sportowego Kuźnia w Ustroniu".

Strona 2 z 2