Witamy

Pracownia architektoniczno – urbanistyczna almaprojekt jest firmą inżynierską powstałą w roku 2002, świadczącą usługi projektowe oraz obsługę inwestycji na terenie całego kraju.

Zajmujemy się kompleksowym projektowaniem oraz obsługą procesu realizacyjnego wszelkich obiektów budowlanych, w tym: obiektów przemysłowych, usługowych, sportowych, mieszkalnych, drogowych, infrastruktury technicznej, obiektów inżynierii wodnej i melioracji oraz terenów rekreacyjnych i zieleni.

Wykonujemy opracowania urbanistyczne, w tym: miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmin, studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, projekty decyzji lokalizacyjnych, oceny aktualności dokumentów planistycznych gmin.

Ponadto wykonujemy opracowania z zakresu ochrony środowiska, w tym: opracowania ekofizjograficzne oraz raporty oddziaływania inwestycji na środowisko wraz z terenowymi inwentaryzacjami przyrodniczymi.    

Dysponujemy szeroką kadrą projektantów i specjalistów, posiadających dużą wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu dokumentacji i obsłudze inwestycji. Gwarantujemy Klientom najwyższy profesjonalizm oraz pełne zaangażowanie w realizacji usług.