EKSPERTYZY TECHNICZNE

WYKONANE EKSPERTYZY TECHNICZNE:

  • EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W DABROWIE GÓRNICZEJ,
  • EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU DOMU KULTURY PRZY ULICY CHEMICZNEJ  NR 2  W DĄBROWIE GÓRNICZEJ ZĄBKOWICACH,
  • EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU GIMNAZJUM NR 1 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ,
  • EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO ZLOKALIZOWANEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ,
  • EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO MURÓW OGRODZENIA NA TERENIE KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W MYSŁOWICACH,
  • EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU TECHNICZNEGO INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ PRZY KOŚCIELE PW. ŚW. BARBARY W DĄBROWIE GÓRNICZEJ.