URBANISTYKA

WYKONANE OPRACOWANIA Z ZAKRESU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO:

 • MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ŻURADA – WIERZBIE W OLKUSZU,
 • MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OLKUSZ - POMORZANY,
 • ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY OLKUSZ DLA TERENÓW POŁOŻONYCH W STREFACH: IIA – „POMORZANY BOGUCIN”, IC – „PÓŁNOCNA, MIESZKANIOWO-USŁUGOWA”, 1E – „WSCHODNIA, PRZEMYSŁOWO-MIESZKANIOWA”, IIJ – „NIESUŁOWICE”,
 • MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO PAZUREK – RABSZTYN – BOGUCIN MAŁY – PODGRABIE W OLKUSZU,
 • ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OLKUSZ – ŚRÓDMIEŚCIE,
 • MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA DLA TERENÓW POŁOŻONYCH W REJONIE STRZEMIESZYC MAŁYCH I KAZDĘBIA,
 • MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU POŁOŻONEGO PO WSCHODNIEJ STRONIE UL. BIEMA W OLKUSZU,
 • MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU ŚRODKOWEJ CZĘŚCI OSIEKA W OLKUSZU,
 • MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI OSIEKA I SIENICZNA,
 • PROJEKTY DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY W GMINIE SŁAWKÓW,
 • ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OLKUSZ – ŚRÓDMIEŚCIE DLA TERENU USŁUG POŁOŻONEGO U ZBIEGU UL. KOŚCIUSZKI I DROGI KRAJOWEJ,
 • ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ZACHODNIEJ CZĘŚCI DZIELNICY PÓŁNOCNEJ I ZACHODNIEJ DZIELNICY PRZEMYSŁOWEJ,
 • ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY OLKUSZ OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT ZACHODNIEJ CZĘŚCI MIASTA,
 • MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ZAWIERCIA DLA OBSZARU OBEJMUJĄCEGO DZIELNICĘ KOSOWSKA NIWA,
 • ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BEDZINA DLA TERENU POŁOŻONEGO W DZIELNICY GRODZIEC,
 • ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO PAZUREK –RABSZTYN-BOGUCIN MAŁY – PODGRABIE OBEJMUJĄCEJ CZĘŚĆ DZIAŁKI POŁOŻONEJ W OLKUSZU PRZY UL. SIKORKA,
 • ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OLKUSZ – ŚRÓDMIEŚCIE OBEJMUJĄCA DZIAŁKĘ POŁOŻONĄ W OLKUSZU PRZY UL. MICKIEWICZA ORAZ DZIAŁKI POŁOŻONE W OLKUSZU PRZY UL. SZPITALNEJ,
 • MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ZAWIERCIA DLA OBSZARÓW STANOWIĄCYCH TERENY REKREACYJNO – TURYSTYCZNE – REJON ZAMKU „MORSKO” W ZAWIERCIU, 
 • MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ŻURADA W OLKUSZU,
 • MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEK POŁUDNIE – ZIMNODÓŁ,
 • ZMIANA MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA SŁAWKOWA dla 68 OBSZARÓW,
 • MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ŻURADA W OLKUSZU,
 • OCENA AKTUALNOŚCI STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA SŁAWKOWA ORAZ MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO,
 • ZMIANA MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA SŁAWKOWA DLA 9 OBSZARÓW,
 • ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA SŁAWKÓW,
 • ZMIANA MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA SŁAWKOWA DLA 3 OBSZARÓW,
 • ZMIANA MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA SŁAWKOWA DLA 50 OBSZARÓW.