NADZORY INWESTORSKIE

WYKONANE NADZORY INWESTORSKIE:

  • Nadzór inwestorski przy realizacji TermomodernizacjI budynku Starostwa Powiatowego w Będzinie,
  • NADZÓR INWSTORSKI PRZY REALIZACJI REMONTU CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH ORAZ PRZEBUDOWY BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO NR II NA STACJI SŁAWKÓW LHS,
  • KOORDYNACJA REALIZACJI PRAC BUDOWLANO – INSTALACYJNYCH W TRAKCIE WYKONANIA OBIEKTÓW W RAMACH INWESTYCJI: „BUDOWA BLOKU GAZOWO-PAROWEGO W WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI PRZEZ KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. W GŁOGOWIE”,
  • KOORDYNACJA REALIZACJI PRAC BUDOWLANO – INSTALACYJNYCH W TRAKCIE WYKONANIA OBIEKTÓW W RAMACH INWESTYCJI: „BUDOWA BLOKU GAZOWO-PAROWEGO W WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI PRZEZ KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. W POLKOWICACH”,
  • USŁUGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO – WYKONANIE OPINII W ZAKRESIE PROJEKTU PODSTAWOWEGO BUDOWY BLOKU BC-50 E RAMACH REALIZACJI USŁUGI PEŁNIENIA FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU DLA ETAPU II ZADANIA PN: BUDOWA I MODERNIZACJA MOCY WYTWÓRCZYCH W EC TYCHY” – BRANŻA ARCHITEKTONICZNA, P.POŻ., BUDOWLANA, INSTALACYJNA ORAZ WERYFIKACJA ZGODNOŚCI Z DECYZJĄ O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ORAZ Z WARUNKAMI ZABUDOWY WYDANYMI DLA INWESTYCJI,
  • USŁUGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO – OPINIOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWY BLOKU BC-50 E RAMACH REALIZACJI USŁUGI PEŁNIENIA FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU EC TYCHY ETAP II  ZADANIA PN: BUDOWA I MODERNIZACJA MOCY WYTWÓRCZYCH W EC TYCHY”.