KONCEPCJE

WYKONANE KONCEPCJE:

  • KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU POŁOŻONEGO PRZY UL. WIOSENNA W CZELADZI,
  • KONCEPCJA UZBROJENIA TERENU WSCHODNIEJ STREFY EKONOMICZNEJ W CZELADZI,
  • KONCEPCJA UKŁADU DRÓG W DZIELNICY JÓZEFÓW W CZELADZI,
  • KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU W REJONIE OSIEDLA MICKIEWICZA I NORWIDA W DĄBROWIE GÓRNICZEJ,
  • KONCEPCJA TARGOWISKA MIEJSKIEGO PRZY UL. GRODZIECKIEJ W CZELADZI,
  • KONCEPCJA BUDOWY BUDYNKU SZPITALA I PRZYCHODNI CEDIR  W RUDZIE ŚLĄSKIEJ,
  • KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU DAWNEGO BROWARU OBYWATELSKIEGO W TYCHACH,
  • KONCEPCJA PROGRAMOWO – PRZESTRZENNA ZAGOSPODAROWANIA WÓD OPADOWYCH I ROZWOJU KANALIZACJI DESZCZOWEJ DLA TERENÓW GMINY KNURÓW POŁOŻONYCH W ZLEWNI CIEKU KNURÓWKA,